woensdag, 12 februari 2020 19:40 Gepubliceerd in Homepage Nieuws

Beste allemaal,

Op 7 februari j.l. is Paul overleden. We zijn daar erg van geschrokken. Ter nagedachtenis van zijn tijd bij VWS willen we als VWS en PV graag voor Myrna, zijn kinderen en nabestaanden een mooi herinneringsboek maken.  

Daarom hebben we voor Paul zojuist een condoleance omgeving (een zogeheten Farewell community) geopend. Hier kun je tot 3 maart als collega herinneringen aan Paul Schulpen delen en foto’s plaatsen. Je kunt er ook de familie condoleren. Van alle bijdragen wordt een herinneringsboek gemaakt dat we zullen aanbieden aan de nabestaanden van Paul Schulpen.

De Farewell community is als volgt bereikbaar:

URL: www.scribecommunities.nl

Naam:  Paul Schulpen

Inlogcode: LNN273WT7

Gemakkelijker is het wellicht om gebruik te maken van deze link: Community Paul Schulpen

Met vriendelijke groet,

Goof Buijs

maandag, 10 februari 2020 18:19 Gepubliceerd in Homepage Nieuws

 

Paul Schulpen (64) is afgelopen weekend onverwacht overleden. 

 

Ter nagedachtenis

 

 

Zoals Marc Salimans, de directeur van Paul het kernachtig uitdrukte: 'Paul was een markant mens die enorm veel voor VWS heeft betekend: hij was het gezicht van een actieve en succesvolle personeelsvereniging met de jaarlijkse sportdag als een van de hoogtepunten. Paul zette zich met hart en ziel in voor de PV en toonde zich een geweldige organisator”. .

 

Wij als leden van het bestuur van de Personeelsvereniging zijn het helemaal met deze woorden eens. Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van Paul. Hij is de ziel van de vereniging en met zijn soms onorthodoxe aanpak heeft hij hele mooie evenementen voor de medewerkers van VWS weten neer te zetten.

 

De familie van Paul heeft aangegeven in besloten kring afscheid van Paul te willen nemen.

 

Ter nagedachtenis aan Paul kunnen VWS'ers en PV-leden een condoleanceregister tekenen op de oude kamer van Paul op de begane grond onder de roltrappen.

 

We zullen hem erg missen en we wensen Myrna en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 

Het bestuur van de Personeelsvereniging

 

 

dinsdag, 19 juni 2018 20:20 Gepubliceerd in Privacy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Personeelsvereniging Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: PV VWS), gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408407. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de PV VWS verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen de PV VWS treft om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De PV VWS verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) Lid wordt;
(b) Zich inschrijft of aanmeldt voor een door de PV VWS georganiseerd evenement of activiteit;
(c) Zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
(d) Via de e-mail of het contactformulier contact met de PV VWS opneemt;

1.2 De PV VWS verzamelt daarbij (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

(a) Naam;
(b) Adres;
(c) E-mailadres;
(d) Telefoonnummer;
(e) Geboortedatum;
(f) Geslacht;
(g) Bankrekeningnummer.

1.3 De PV VWS kan deze gegevens gebruiken met het doel:

(a) Het lidmaatschap te effectueren of activiteiten te kunnen aanbieden;
(b) Nieuwsbrieven en andere relevante informatie te verzenden;
(c) Contact met u te onderhouden;
(d) De dienstverlening te verbeteren;
(e)De PV gebruikt geen cookies/trackers op haar website.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt met betrekking tot alle vragen rondom persoonsgegevens en privacy contact opnemen

met het Bestuur van de PV VWS via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

(a) Meer informatie over de wijze waarop de PV VWS uw persoonsgegevens verwerkt;
(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) Inzage in de persoonsgegevens die de PV VWS van u verwerkt;
(d) Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens;
(e) Bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de PV VWS.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De PV VWS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verstrekt/gebruikt worden aan -op dit moment- (juni 2018) de volgende derden en systemen:

(a) ING Bank;
(b) P-Direkt;
(c) PostNL;
(d) Hallmark;
(e) Federatie West-Nederlandse Personeelsverenigingen;
(f) De PV-site is gecertificeerd met HyperText Transfer Protocol with Privacy en versleuteld;
(g) Een reisbureau, daartoe sluit de PV dan een verwerkingsovereenkomst af.

Deze derden gebruiken de persoonsgegevens om:

(a) Betalingen/declaraties en incasso's uit te voeren;
(b) Gegevens te verwerken en/of te wijzigen;
(c) De website en software te optimaliseren;
(d) Post-/e-mail-verzending mogelijk te maken;
(e) Het lidmaatschap in de volle omvang te kunnen effectueren
(f) Boekingen van reizen mogelijk te maken.

4.3 De PV VWS kan foto’s/video's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten die de PV VWS organiseert of waaraan de PV VWS deelneemt publiceren op de website of sociale media van de PV
VWS, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

De PV VWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd, bijvoorbeeld - maar hier niet toe beperkt - doordat derden/systemen waarmee de PV VWS werkt veranderen. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. De privacyverklaring wordt samen integraal opgenomen op de website van de PV VWS (https://www.pvvws.nl).

PRIVACYVERKLARING

UA-76827929-1